in chuyển nhiệt  satanh  poly  hay nylon  kich thước  tiêu chuẩn 2cm x  30 hay 2.5cm x 30cm 

dây móc khoá nhiều kiểu khác nhau sản xuất theo yêu cầu

dây móc khoá nhiều kiểu khác nhau sản xuất theo yêu cầu dây móc khoá…

Read More »