dây móc khoá nhiều kiểu khác nhau sản xuất theo yêu cầu

in chuyển nhiệt  satanh  poly  hay nylon  kich thước  tiêu chuẩn 2cm x  30 hay 2.5cm x 30cm 

dây móc khoá nhiều kiểu khác nhau sản xuất theo yêu cầu

dây móc  khoá ngắn nhiều  kiểu  khác  nhau sản  xuất theo yêu cầu
dây móc khoá ngắn nhiều kiểu khác nhau sản xuất theo yêu cầu in chuyển nhiệt  satanh  poly  hay nylon 
kich thước  tiêu chuẩn 2cm x  30 hay 2.5cm x 30cm 

dây móc khoá ngắn nhiều kiểu khác nhau sản xuất theo yêu cầu

dây móc  khoá ngắn nhiều  kiểu  khác  nhau sản  xuất theo yêu cầu
dây móc khoá ngắn nhiều kiểu khác nhau sản xuất theo yêu cầu in chuyển nhiệt  satanh  poly  hay nylon 
kich thước  tiêu chuẩn 2cm x  30 hay 2.5cm x 30cm 

dây móc khoá ngắn nhiều kiểu khác nhau sản xuất theo yêu cầu  : khoá  tam giác khoen tròn  hay khoen chử D

in chuyển nhiệt  satanh  poly  hay nylon

kich thước  tiêu chuẩn 2cm x  30 hay 2.5cm x 30cm

dây móc khoá ngắn nhiều kiểu khác nhau sản xuất theo yêu cầu

in chuyển nhiệt  satanh  poly  hay nylon

kich thước  tiêu chuẩn 2cm x  30 hay 2.5cm x 30cm

dây móc khoá ngắn sản xuất theo thiết kế riêng

Dây đeo thẻ nhân viên- sự kiện hội thảo với khóa an toàn 

 #daymockhoadep #daydeothesukien #daydeothesatin #daymockhoadep #daydeothenhanvien 

#sanxuatdaydeothe #baodeothenhamay #daketnoi #daydeothesukien #baodeotheuhoo

LIÊN HỆ  ĐẶT HÀNG  : BLOCK B3  KDC KỶ NGUYÊN – ERA  TOWN , P PHÚ MỸ  QUẬN 7

ZALO/VIBER : 0908 336851 – 0937165185

Email : daydeothe1@gmail.com  – daydeothe2@gmail.com

You May Also Like