dây đeo thẻ nguyên bộ

0
187

dây đeo thẻ nguyên bộ  cao cấp

Bao gồm dây đeo thẻ  in chuyển nhiệt  – dây đeo co rút  + bao thẻ hộp nhựa  hay bao thẻ  nhôm

 

@daketnoi2020 Dây đeo thẻ nguyên bộ #daydeothedep #MuaTotNghiep #daydeothesatin #daydeothesinhvien #mocnhua #daydeothenguyenbo ♬ nhạc nền – Chau Duong

dây đeo thẻ nguyên bộ  cao cấp

Bao gồm dây đeo thẻ  in chuyển nhiệt  – dây đeo co rút  + bao thẻ hộp nhựa  hay bao thẻ  nhôm

dây đeo thẻ  nguyên bộ  xanh  lá
dây đeo thẻ nguyên bộ xanh lá