day deo the dung ngang (2)

bao chứa thẻ dẻo hội nghị Kích thước lọt lòng : 9x11.8cm : bao gồm loại nhựa cứng nhựa mềm hoặc nhựa dẻo zipper, viền xanh hoặc đỏ. Kích thước lọt lòng : 10x13.5cm :bao gồm loại nhựa cứng nhựa mềm hoặc nhựa dẻo zipper

bao chứa thẻ dẻo hội nghị Kích thước lọt lòng : 9×11.8cm : bao gồm loại nhựa cứng nhựa mềm hoặc nhựa dẻo zipper, viền xanh hoặc đỏ.
Kích thước lọt lòng : 10×13.5cm :bao gồm loại nhựa cứng nhựa mềm hoặc nhựa dẻo zipper

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.