sản xuất dây đeo thẻ đẹp

sản xuất dây đeo thẻ đẹp

sản xuất dây đeo thẻ đẹp

@daketnoi2020 Sản xuất dây đeo thẻ -thiết kế 2017/18 #bosuutap20172018 #sanxuatdaydeothe #daydeothe #daketnoi #daydeothesinhvien #daydeothedep #ReviewLamDep ♬ FEEL THE GROOVE – Queens Road, Fabian Graetz

sản xuất dây đeo thẻ đẹp
sản xuất dây đeo thẻ đẹp

sản xuất dây đeo thẻ đẹp

Công nghệ  in chuyển nhiệt trên các  chất liệu phổ  biến : satanh  nylon và  poly

Satanh  có  độ  bóng mịn  . in nổi bật  nhất.

Poly  có  gân nhưng  không  bóng  như satanh.

Nylon   dai bền có gân và không bóng như satanh.

sản xuất dây đeo thẻ đẹp
sản xuất dây đeo thẻ đẹp

Công nghệ  in chuyển nhiệt trên các  chất liệu phổ  biến : satanh  nylon và  poly

Satanh  có  độ  bóng mịn  . in nổi bật  nhất.

Poly  có  gân nhưng  không  bóng  như satanh.

Nylon   dai bền có gân và không bóng như satanh.

You May Also Like