Sản xuất dây đeo thẻ -đa dạng thiết kế đẹp

Sản xuất dây đeo thẻ -đa dạng thiết kế đẹp

Sản xuất dây đeo thẻ -đa dạng thiết kế đẹp

Sản xuất dây đeo thẻ -đa dạng thiết kế đẹp
Sản xuất dây đeo thẻ -đa dạng thiết kế đẹp

Sản xuất dây đeo thẻ -đa dạng thiết kế đẹp

Công nghệ  in chuyển nhiệt trên các  chất liệu phổ  biến : satanh  nylon và  poly

Satanh  có  độ  bóng mịn  . in nổi bật  nhất.

Poly  có  gân nhưng  không  bóng  như satanh.

Nylon   dai bền có gân và không bóng như satanh.

Sản xuất dây đeo thẻ -đa dạng thiết kế đẹp
Sản xuất dây đeo thẻ -đa dạng thiết kế đẹp

Sản xuất dây đeo thẻ -đa dạng thiết kế đẹp

Công nghệ  in chuyển nhiệt trên các  chất liệu phổ  biến : satanh  nylon và  poly

Satanh  có  độ  bóng mịn  . in nổi bật  nhất.

Poly  có  gân nhưng  không  bóng  như satanh.

Nylon   dai bền có gân và không bóng như satanh.

You May Also Like