Sưu tập các mẫu dây đeo thẻ sinh viên – Clb trường học phổ biến – Phần 1

Dây đeo thẻ sinh viên nhân viên- sự kiện hội thảo khóa an toàn

Sưu tập các mẫu dây đeo thẻ sinh viên – Clb trường học phổ biến – Phần 1

 #daydeothesinhvien #sanxuatdaydeothe #daydeothe #daydeothedep #daydeothesatin #daydeomockhoa #suutapdaydeothe #Master2023byTikTok #daketnoi #daymockhoamobile

 #daydeothesinhvien #sanxuatdaydeothe #daydeothe #daydeothedep #daydeothesatin #daydeomockhoa #suutapdaydeothe #Master2023byTikTok #daketnoi #daymockhoamobile
#daydeothesinhvien #sanxuatdaydeothe #daydeothe #daydeothedep #daydeothesatin #daydeomockhoa #suutapdaydeothe #Master2023byTikTok #daketnoi #daymockhoamobile
 #daydeothesinhvien #sanxuatdaydeothe #daydeothe #daydeothedep #daydeothesatin #daydeomockhoa #suutapdaydeothe #Master2023byTikTok #daketnoi #daymockhoamobile
#daydeothesinhvien #sanxuatdaydeothe #daydeothe #daydeothedep #daydeothesatin #daydeomockhoa #suutapdaydeothe #Master2023byTikTok #daketnoi #daymockhoamobile

dây đeo thẻ sinh viên đại học Luật có nhiều phiên bản khác nhau : in lụa và in chuyển nhiệt tùy năm #daydeothesinhvien #sanxuatdaydeothe

 #daketnoi #daydeothedep #daydeothenguyenbo #daydeothe #đayeothesatin

 

 

Sưu tập các mẫu dây đeo thẻ sinh viên – Clb trường học phổ biến – Phần 1

 #daydeothesinhvien #sanxuatdaydeothe #daydeothe #daydeothedep #daydeothesatin

 #daydeomockhoa #suutapdaydeothe #Master2023byTikTok #daketnoi #daymockhoamobile

 #daydeothesinhvien #sanxuatdaydeothe #daydeothe #daydeothedep #daydeothesatin #daydeomockhoa #suutapdaydeothe #Master2023byTikTok #daketnoi #daymockhoamobile
#daydeothesinhvien #sanxuatdaydeothe #daydeothe #daydeothedep #daydeothesatin #daydeomockhoa #suutapdaydeothe #Master2023byTikTok #daketnoi #daymockhoamobile

 

 #daydeothesinhvien #sanxuatdaydeothe #daydeothe #daydeothedep #daydeothesatin 

#daydeomockhoa #suutapdaydeothe #Master2023byTikTok #daketnoi #daymockhoamobile

Dây đeo thẻ sinh viên đại học cao đẳng – PTTH -dây huy chương nhiều size 2cm 2.5cm va 3cm
Chất liệu satanh nylon , lụa
Kiểu in : in chuyển nhiệt – in lụa
Thiết kế đơn giản 1 móc khoá ( đuôi khỉ , oval – khoá nhựa ) , dây có thêm khoá an toàn , khoá tháo lắp
Liên hệ tư vấn trực tiếp ZALO/WHATSAPP : 090 833 68 51

 

 

 

You May Also Like