Dây đeo thẻ in chuyển nhiệt nguyên bộ , bao thẻ 2 mặt , yoyo co rút in logo

0
452

Dây đeo thẻ in chuyển nhiệt nguyên bộ , bao thẻ 2 mặt , yoyo co rút in logo

Dây đeo thẻ in chuyển nhiệt nguyên bộ , bao thẻ 2 mặt , yoyo co rút in logo
Dây đeo thẻ in chuyển nhiệt nguyên bộ , bao thẻ 2 mặt , yoyo co rút in logo

Dây đeo thẻ in chuyển nhiệt nguyên bộ , bao thẻ 2 mặt , yoyo co rút in logo

 

 

Dây đeo thẻ huawei màu cam in chuyển nhiệt